Att måla

 

MÅLNINGAR - PAINTINGS

BJÖRN ENGDAHL

Väldiga klippblock, ensamma träd, eller himlens färg, en mörk stad. Något utsatt eller hotande? Ett liv som vill spränga ramarna. Bilder öppna för tolkning, med motiv, utan motiv.

Färg attraherar, färg förvandlar. Rytmer komplexa som livet och lika motsägande. Kaotisk bild, men ändå kanske inte. Världen i sin mångfald där något osynligt men likafullt verkligt håller ihop.

Linjer och ytor, ögat växlar, förhållanden som skiftar. Meningen som ligger bortom objektens värld och går in i relationens. Allt hör samman, allt är distinkt olika och särskilt. Gå in, dröj kvar, gå vidare.