Björn

 

MÅLNINGAR - PAINTINGS

BJÖRN ENGDAHL

Björn är född i Göteborg 1955 och har studerat arkitektur på KTH Arkitektskolan i Stockholm och på Ecole Spéciale d´Architecture i Paris. Intresset för måleri väcktes och måleriet har fortsatt parallellt med arbete som arkitekt i Stockholm. Sedan 2003 jobbar Björn med stadsgestaltning i Malmö.

 

År 2000 inträdde Björn i Dominikanorden, en katolsk klosterorden. Måleriet har utvecklats, både i egna måleriet och i målarateljéer i Frankrike och Sverige. I föreläsningar och reträtter har Björn ägnat sig åt det personliga skapandets möjlighet att öppna för nya insikter och människans kontakt med den transcendenta verkligheten.

 

Björn har ställt ut på Centre Culturel Agora Tête d´Or i Lyon, vid flera samlingsutställningar med Konstnärsgruppen KIL i Lund, på Galleri G, hos Dominikanerna och på Fabriksgatan 12, alla i Lund. Hösten 2015 ställde Björn ut på Galleri Tersaeus i Stockholm.

 

Utöver arkitektur och måleri har leder Björn zeninspirerad meditation, och handleder en gemenskap med studenter som träffas på dominikanklostret i Lund, grupper för andlig vägledning, reflektion över liv och tro och filmkvällar med diskussioner. Efter ett år i dominikanernas hus i Helsingfors, där målningen upptaget en stor del av tiden, återvände Björn våren 2014 till Lund.

målining i den gemensamma salen i dominikanklostret i Lille, Frankrike

Målning i den gemensamma salen i dominikanklostret i Lille, Frankrike

Målning i den gemensamma salen i dominikanklostret i Lille, Frankrike